Historie

Historie

Bloembinderij Lotus was gehuisvest in de voormalige stadswaag van Medemblik. Het gebouw met zijn karakteristieke bakstenen trapgevel werd in 1692 door het stadsbestuur aangekocht en ingericht voor het wegen van goederen en producten. Men koos voor deze locatie vanwege de nabijheid van de havens en goede bereikbaarheid via het binnenwater.

De oprichting van de Medemblikker kaasmarkt in 1775 luidde een nieuw hoofdstuk voor de stadswaag in. Wekelijks zorgden boeren voor de aanvoer van kaas die voor het waaggebouw werd verhandeld. Veel kaas was voor de export naar Frankrijk en Engeland bestemd. Begin 1800 bedroeg de jaarlijkse aanvoer meer dan 1,5 miljoen pond. Van de naburige steden overtroffen alleen de markten van Alkmaar en Hoorn die van Medemblik. Door de kaasmarkt onderging de stadswaag in 1778 een verbouwing waarbij de ondergevel werd vernieuwd.

In de twintigste eeuw werd de stadswaag voornamelijk voor bewoning en opslag gebruikt. Ook diende het gebouw enige tijd als onderkomen van de VVV en de oudheidkamer. In 1972 stemde de gemeenteraad van Medemblik in met verkoop, restauratie en herbestemming. En zo werd de stadswaag een bloemenwinkel. Van kaas naar bloemen, Holland in het klein.

Binnen in het historische pand vindt u nog veel sporen uit het verleden.